ThetaHealing Sweden

    

AKTUELLA DATUM
FÖR KURSER M.M

HEM
OM LENA DELLBORG
THETAHEALING
THETA WORKSHOP
& FÖRELÄSNING

KURSER
KONSULTATIONER
& BEHANDLINGAR

KURSPRISER OCH VILLKOR
CITAT FRÅN KUNDER
VIANNA STIBAL
SUPPORT FÖR
THETA UTÖVARE

EVOLVE 4 TRUE LOVE
KONTAKTA MIGVIANNA STIBAL

Vianna Stibal, USA, grundarinnan av ThetaHealing,
började lära ut denna metod kring år 1994.

Vianna fick år 1995 diagnosen obotlig cancer i sitt högra ben. Hon var vid detta tillfälle ensamstående mor med tre barn. Hon använde alla medel för att göra sig av med toxiner i kroppen och slutligen lärde hon sig hur hon skulle använda en djup hjärnvågefrekvens, theta- frekvensen, för att koppla upp sig på den energi som kan hela omedelbart. Hennes ben blev omedelbart friskt och läkaren ansåg att det skett ett mirakel! Det är denna mirakulösa metod som Vianna lär ut och som alla kan lära sig.

Vianna har hjälpt tusentals människor bli friska från kroniska och livshotande sjukdomar. När hon hade en väntelista på 3 år till sin praktik, beslutade hon att lära ut tekniken till andra.

Nu har hon ett Institut i Ammon i Idaho USA där hon lär ut ThetaHealingen under halva året och resten av året reser hon världen runt och undervisar.

Enligt Vianna är ThetaHealing inte någon ny metod utan det är något vi redan vet.


Nedan följer ett svar från Vianna på frågan från hennes studenter, hur de kan försvara ThetaHealingens existens i förhållande till andra alternativa eller traditionella behandlingsmetoder.

”Vi behöver inte försvara ThetaHealingen, för den försvarar sig själv. Den kan förklaras vetenskapligt, men det behövs inte för den har hjälpt så många människor. ThetaHealing helt enkelt bara Är.

ThetaHealing ska inte vara något komplicerat. Gud behöver inte göra saker och ting komplicerade. Gud kan förenkla saker. Man behöver inte tala om för ett barn hur man fantiserar - det bara vet. Man behöver inte tala om för en person att hon är förälskad. Hon bara vet- och därmed basta. ThetaHealing bara Är.

Resultaten från ThetaHealing talar för sig själva.

Vi respekterar och värdesätter andra behandlings metoder. Våra kunder kan använda andra tekniker samtidigt så mycket de vill. Vårt mål är att de ska bli bra. Jag har gett er detta instrument (thetahealingen) för att det har fungerat för mig och för att ni har bett mig att lära ut det. Denna teknik är universell och främjar en total öppning.

Ni, mina studenter har sett utvecklingen av det vackra arbetet med ThetaHealingen och ni har sett resultaten. Själv blev jag ögonblickligen läkt från cancer. Vi som varit nära döden, känner till vår egen sanning. Vi behöver inte tala om för kvinnan som har upplevt ett ögonblickligt läkande av en hjärntumör att hon har blivit läkt; hon vet det, hennes familj vet det och hennes läkare vet att det fungerar. Många av mina patienter har blivit mina studenter för att de tillfrisknat fysiskt, mentalt, andligt och har bytt synpunkt känslomässigt. Ju mer vi frigör vår kropp från agg och ilska desto närmare Skaparen av Allt, är vi.

Vi lär inte ut att vi är avskilda från Gud. Detta är för att ni ska kunna frigöra er från illusionen att ha en kropp och inse att ni är delaktiga av Allt som Är. För mig är ni mycket mer än studenter och lärare i ThetaHealing, för ni delar med mig erkännandet att Gud kan göra allt och för detta älskar jag er. Så bry er inte om frågeställningar av föga värde. Koncentrera er på att praktisera tekniken och att hjälpa andra.

Att lyckas att vara med någon, att koppla ihop/förena sig på ett par sekunder med och älska denna person för just det hon är och bekräfta hennes själ, allt detta är gudomligt. Det bara är.”
KONTAKTA MIG
Privata sessioner,
kontakta mig nu
0708 511 320
Skype: lena.dellborg
Facebook >>


BANKGIRO
5868-1859


Swish 1230911164
Skriv namn, datum och produkt


Min andra hemsida:
www.getyourlife.seÖnskar ni kurser eller föreläsningar på er ort, i Sverige eller utomlands, vänligen kontakta mig!


Privacy policy >>