ThetaHealing Sweden

    

AKTUELLA DATUM
FÖR KURSER M.M

HEM
OM LENA DELLBORG
THETAHEALING
THETA WORKSHOP
& FÖRELÄSNING

KURSER
- BAS DNA ™
- Fortsättnings-
  DNA ™

- Manifestering och
  Överflöd™

- Intuitiv Anatomi™
- Världs Relationer™
- Regnbågsbarnen™
- Sjukdomar &
  Besvär™

- DNA 3™
KONSULTATIONER
& BEHANDLINGAR

KURSPRISER OCH VILLKOR
UPPLEVELSER
VIANNA STIBAL
SUPPORT FÖR
THETA UTÖVARE

EVOLVE 4 TRUE LOVE
KONTAKTA MIGREGNBÅGSBARNEN

Om du är intresserad av att gå kursen eller önskar mer information, vänligen klicka här >>

Lär barn i alla åldrar hur de kan utveckla sina mediala förmågor.

Välkommen till Regnbågsbarn- kurserna för de begåvade och upplysta! Kurserna vänder sig till både barn och ungdomar (vuxna kan också få gå kursen!) - och riktar sig till åldrarna från 7 till 22 år.

Syftet med kurserna är att höja och öva utvecklingen av de intuitiva förmågorna hos studenterna. Studenterna får öva sig i att koncentrera sig, hur de ska kommunicera med Skaparen och hur de kommer närmare Skaparen utan vidskepelse.

Du lär dig bl.a.: hur du kan särkskilja positiva och negativa energier och hur du skickar de negativa till ljuset; skillnaden mellan egna och andras känslor; förstå vikten av gammal kunskap som berikat och hjälpt människor i årtusenden till hälsa; komma i kontakt med sina skyddsänglar; få en förståelse för hur vi människor relaterar till andra energiplan och skillnaden dem emellan m.m. metafysiska övningar.

Regnbågsbarnet är ett känsligt och intuitivt barn/ungdom, som har förmågan att omvandla energin i det rum han/hon befinner sig i! Dessutom har de otroligt mycket kärlek, tålamod och minnen av gammal kunskap de besitter.

Att kunna förstå och utveckla färdigheter som beskrivs ovan, har den vanliga skolan inte kunskap att undervisa i, (för de vet de inte att dessa förmågor existerar och följaktligen bryr de sig inte om/kan inte utveckla dessa).

Regnbågsbarn- kurserna består av totalt 16 lektioner, varje lektion är 2 timmar lång.

Om du är intresserad av att jag kommer och håller dessa kurser på din ort, ska du veta att följande alternativ finns:
1) Under åtta veckor, två lektioner per vecka, efter skolan.
2) Tre gånger i veckan i fem veckor; tre lektioner en vecka och fyra lektioner en vecka.
3) Under längre lov som varar minst en vecka och tre dagar; eller från måndag torsdag i två veckor.

Lektionstid varje dag: mellan kl. 10 -12 och mellan kl. 13 15.
KONTAKTA MIG
Privata sessioner,
kontakta mig nu
0708 511 320
Skype: lena.dellborg
Facebook >>


BANKGIRO
5868-1859


Swish 1230911164
Skriv namn, datum och produkt


Min andra hemsida:
www.getyourlife.seÖnskar ni kurser eller föreläsningar på er ort, i Sverige eller utomlands, vänligen kontakta mig!


Privacy policy >>