ThetaHealing Sweden

    

AKTUELLA DATUM
FÖR KURSER M.M

HEM
OM LENA DELLBORG
THETAHEALING
THETA WORKSHOP
& FÖRELÄSNING

KURSER
KONSULTATIONER
& BEHANDLINGAR

KURSPRISER OCH VILLKOR
CITAT FRÅN KUNDER
VIANNA STIBAL
BÖCKER
NEGATIV KARMA
SUPPORT FÖR
THETA UTÖVARE

EVOLVE 4 TRUE LOVE
KONTAKTA MIGNEGATIV KARMA

NEGATIVT KARMA:

Jag förlöser ALLA berörda liv med ett och samma negativa tema som jag identifierat att du bär på med en person, samtidigt och omedelbart i alla liv, på alla fyra nivåer (detta liv; förfädernas; tidigare liv; själsnivån). Dessutom kan jag, vid behov, lösgöra flera negativa karman med flera personer och på obegränsat antal liv samtidigt…

DET FINNS alltså normalt sett ingen anledning, ur terapeutiskt syfte, att ägna en hel session åt bara ett eller två liv, när arbetet kan göras så mycket fortare. Tack vare min metod, som är en vidareutveckling av Theta Healing, kan du alltså bli av med många negativa karman samtidigt.

Exempel på resultat från en klients historia efter förlösandet av MOBBNING på arbetsplatsen: Kvinnan som led av mobbning på jobbet, blev befriad från sina två mobbares kränkningar på två sessioner. Detta arbete var möjligt enbart tack vare förlösandet av negativt karma med berörda kollegor - utan deras vetskap av vårt arbete. Problemet helt enkelt försvann.

Vi har alla negativt karma med släktingar och andra personer vi möter i vårt liv. Tvärtemot vad många tror, behöver vi inte leva ett helt liv för att ”betala tillbaka” negativt karma.

När kan du ha nytta av att anlita mig angående ev. negativt karma?
Vid kontakt av för dig okända personer: jobbintervju, email - utskick till ”kalla” kontakter då du vill förvissa dig om att bli trevligt bemött.

Dessutom, vid livets alla möjliga skeden:
*Rättsliga tvister;
*Ekonomiska samarbeten, eller vid återkommande ekonomiska förluster i ditt liv.


KONTAKTA MIG
Privata sessioner,
kontakta mig nu
0708-511 320
Skype: lena.dellborg
Facebook >>


ADRESS:
Majorna, Karl Johansgatan 84, 1 tr. (Spårvagns-
hållplats Chapmans Torg,
Göteborg).


BANKGIRO
5868-1859


Önskar ni kurser eller föreläsningar på er ort, i Sverige eller utomlands, vänligen kontakta mig!