ThetaHealing Sweden

    

AKTUELLA DATUM
FÖR KURSER M.M

HEM
OM LENA DELLBORG
THETAHEALING
THETA WORKSHOP
& FÖRELÄSNING

KURSER

KONSULTATIONER
& BEHANDLINGAR

KURSPRISER OCH VILLKOR
UPPLEVELSER
VIANNA STIBAL
SUPPORT FÖR
THETA UTÖVARE

EVOLVE 4 TRUE LOVE
- Hypnosterapi
- Lyssna till Din
  kropp: kurser och
  föreläsningar


KONTAKTA MIGHYPNOSTERAPI

"Jag trodde inte att jag skulle komma in i hypnos, för jag har tidigare varit hos en hypnotisör utan att det fungerade, men så fort som jag inte kunde lyfta armen när Lena pratade, förstod jag att det fungerade och jag var otroligt förvånad!" (Ana, mässa)

Det finns inte många naturliga fenomen som är så missuppfattade som hypnos (kallas vanligtvis för mental träning i Sverige). Chansen är mycket stor att du som läser detta tillhör en av två grupper när det gäller kunskapen om hypnos:

1) Du tror att du vet något, men det du vet är fel, snedvridet, och/eller belamrat med andras och egna missuppfattningar.
2) Du vet ingenting. (Vad bra!)


Du inser säkert att mitt jobb blir helt annorlunda när det gäller att få dig att inse kraften i det hypnotiska tillståndet beroende på vilken grupp du tillhör. Inom den första gruppen brukar det finnas ett par olika kategorier av personers inställning tillhypnos. En kategori säger: ”Hypnos, det tror jag inte på! ” Vad dessa människor egentligen säger är: (men som de inte är medvetna om) ”Hypnos? Det vet jag ingenting om, men jag uttalar mig om det ändå.”

Vi människor fungerar så att det vi inte tror på, det finns inte i vår värld. Så i dessa människors värld finns inte en metod, som bevisligen används bl.a. vid operationer, smärtlindring och frigörandet av djuptgående negativa mönster och för att komma ihåg detaljerade minnen från det förflutna. Den andra kategorin som säger:” ”Hypnos, det vet jag ingenting om”, är lätta att instruera in i det hypnotiska samarbetet.

Du som tidigare har hört och trott på något felaktigt tidigare angående hypnos, måste alltså vara öppen för att lära.

Jag erbjuder hypnos som används inom så olika områden i samhället som t.ex. : inom idrotten för bästa resultat, uppnåendet av målbilder, regression, operation, hypnosterapi, uppfostran, etc.

Förutom hypnosterapi och Hypnoscoachning, använder jag andra snabba, moderna terapimetoder och gamla beprövade metoder för att hjälpa dig uppnå dina mål.

För dig som är intresserad av att bli hjälpt från en metafysisk helhetssyn, kommer jag att vinkla vårt arbetssätt så att metafysiska, andliga begrepp guidar mitt arbete: t.ex. utforskar vi gemensamt de olika dimensioner som påverkar oss utöver den fysiska. Tillsammans använder vi kraften i ditt inre för att förvandla ditt liv.

Många sportintresserade skulle gärna vilja förbättra sina resultat, få ett lägre handikapp i golf m.m.

Jag kan hjälpa dig att få betydligt bättre och säkrare resultat tack vare visualiseringsövningar och självhypnos. Tekniken används vid olika resultatträningsprogram inom olika sportgrenar, men även för att kunna hjälpa kunden hålla föredrag på ett mera lugnt, kontrollerat sätt och uppnå bättre resultat i livet.

En inte helt okänd person inom idrottsvärlden, Tiger Woods, har haft en av USAs mest välrenommerade hypnosterapeuter som sin personlige tränare sedan barnsben och fick genom hypnos lära sig en positiv grundinställning till utmaningar och hur man tacklar dem.

Metafysisk hypnosterapi

Skillnaden mellan metafysisk hypnosterapi och andra hypnotiska tekniker är en förening av andliga och psykologiska perspektiv.

Den metafysiska hypnosterapin arbetar med guider, röster, liksom arketyper, som lever i det undermedvetna och som kan guida oss till hälsa, lycka, blomstrande relationer, välstånd och viktigast av alla; uppnåendet av vårt andliga mål.

En smältdegel av olika metoder t.ex.:
  • Inre barnet teknik; vi räddar det lilla barnet från trauma, försummelse och känslomässig smärta;
  • Positiva föräldrafigurer; vi skapar en ny, kärleksfull familj, föräldrafigurer och en positiv, rik barndom;
  • Kontakta minnen från tidigare liv för att ha tillgång till mer kreativitet, lösa trauman, ändra karma och karmiska kontrakt med viktiga nyckelpersoner,få förståelse för mönster i ditt nuvarande liv (Du behöver inte tro på reinkarnation för att denna terapiform ska vara effektiv.)
  • Integrering av del-personligheter (olika röster inom oss), för att lösa motstridiga mål. Detta leder till en starkare, fokuserad vilja och uppnåendet av drömmar.
  • NLP; (används även inom mer ”traditionell” hypnosterapi, se nedan)
  • Gestaltterapi- tekniker
  • Förlåtelse, släppa taget.
  • dödsbäddsterapi
  • Upplösandet/transformering av eteriska, bindande band: Vi förändrar en relation som binder fast inblandade parter i ett låst schema. Fastän det bara är du som jobbar på er relation, kommer du att märka en skillnad i er relation/den andres uppförande och ditt eget välmående - som genom ett mirakel! Detta är en utmärkt – och jag skulle vilja påstå nästan nödvändig metod vid struliga relationer (mellan familjemedlemmar, partners, kollegor, m.m.) sorgearbete, sexuellt våld och närstående persons död, för att kunna gå vidare i livet. Vi använder inom den metafysiska hypnosterapin rörelse, psykodrama, känslomässig befrielse, beröring, andning, färger och ljud för att integrera, sammanföra de olika kropparna: den fysiska, känslomässiga, mentala och andliga till en sund enhet.
Metafysisk hypnosterapi har använts framgångsrikt i följande fall (ett par exempel):

Vikt-kontroll/reducering: t.ex. tvångsmässigt ätande, men även långsiktig idealvikt;

Läkande av överlevande som utsatts för misshandel, ofredande, eller självmordsförsök;

Beroenden; alkohol, spel, cigaretter, shopping, snus, m.m.

Stressreducering och sömnsvårigheter;

Lösa upp medberoende och utvecklandet av motivation att vara självständig;

Läkande av underliggande orsaker till fysiska sjukdomar (samtidigt med medicinsk behandling om sådan finns)

Förhöja kreativ potential och uppnåendet av extremt positiva resultat;

Hjälpa till med beslutsfattande och utvecklandet av motivation och karriärframgång.
KONTAKTA MIG
Privata sessioner,
kontakta mig nu
0708 511 320
Skype: lena.dellborg
Facebook >>


BANKGIRO
5868-1859


Swish 1230911164
Skriv namn, datum och produkt


Min andra hemsida:
www.getyourlife.seÖnskar ni kurser eller föreläsningar på er ort, i Sverige eller utomlands, vänligen kontakta mig!


Privacy policy >>